Image

“Økonomer kan ikke si noe om hva kultur er og ikke er.”

Pommerehne / Frey
(1990)

«Derimot kan de si atskillig om atferd og disposisjoner til enkeltpersoner og institusjoner, både som skapere av kunst og kulturprodukter, som etterspørrere og som mellomledd mellom skapere og etterspørrere.

De kan også belyse hvordan kunstnere, kulturinstitusjoner og kulturbyråkratiet kan realisere sine egne målsettinger innenfor rammen av de muligheter som ligger åpne for dem.”

OM VINJE & ERIKSEN

Vinje & Eriksen blir et eget økonomihus, utelukkende for kunst- og kulturinstitusjoner i Norge.

Selskapet kommer i 2022, med kulturøkonom Kristoffer Gjerdevik Vinje Vassdal i spissen, og bringer sammen høydepunktene fra hans 28 år i bransjen.

Vi samler nå de beste menneskene for å kunne levere på øverste nivå til våre oppdragsgivere og gleder oss voldsomt!

Kristoffer utdyper:

HVORFOR

Enhver kunstnerisk avgjørelse har økonomiske konsekvenser og muligheter. Skjemaveldet, standarder, tradisjonell regnskapsførsel og mange økonomer fanger ikke opp dette.

“En viktig erfaring fra mitt virke er den manglende broen mellom tall og kulturprodukt, en tolk med forståelse for begge deler.”

person
foto: Francisco Munoz

“Spesielt gjelder dette kunst og kulturinstitusjoner som ikke har anledning til eller direkte ønske om å prioritere seniorøkonomer i sin kjernestab. Det er her jeg, og nå Vinje & Eriksen trer inn for å gi våre oppdragsgivere innsikt, forutsigbarhet og mening bak tallene. Jeg er overbevist om at vi på den måten kan bidra til et enda bedre kulturprodukt”

HVORDAN

Vinje & Eriksen er våre oppdragsgiveres økonomifunksjon. Vi går inn i dybden og jobber for å realisere de planer de har satt seg fore i sitt samfunnsoppdrag.

Dette innebærer naturligvis tradisjonelle regnskaps- og lønnstjenester som underbygges med vår autorisasjon fra Finanstilsynet som autorisert regnskapsforetak. Men, vi brenner for å gjøre Norge et rausere samfunn gjennom å styrke kulturaktørene. Dette gjør vi gjennom å bidra med utvikling, analyse, økonomisk styring, aktiv oppfølging og ekte engasjement.

Alt til en fast, forhåndsavtalt pris.

VI SKAL

Vinje & Eriksen AS skal tilby de beste menneskene for å knytte tall og økonomisk styring til ambisiøse oppdragsgiveres kunst- og kulturprodukter.

Vi skal støtte våre økonomileveranser på tidsriktig teknologi i kombinasjon med spesialistkompetanse på oppdragsgivers område, med genuint engasjement og interesse.